Familie Verbond

Wat maakt dat jij met deze mensen in een huis woont?.

“Deze mensen” kunnen dus jij en je partner en thuiswonende (pleeg)kinderen zijn. Het is ook mogelijk dat oma of opa bij jullie inwoont of dat je in een woongroep woont.
Hierbij is het van belang dat je nog samen in één huis woont en kan niet worden ingezet als je kinderen al uit huis zijn, of jij zelf niet meer bij je ouders woont.
Ik kijk dan ook niet naar jullie als individu, maar echt naar de hele groep.

Centraal staat de vraag “Waarom zijn jullie bij elkaar?”
Zo nodig komen ook jullie leerpunten en valkuilen ter sprake.

Hoe vraag je een Luisterkindafstemming Familie Verbond aan?
Je stuurt mij een e-mail en ik mail je zo snel mogelijk alle informatie toe en daarna wacht ik op jouw definitieve aanvraag. Uiterlijk twee weken nadat ik alle vragen, foto en de betaling heb ontvangen krijg je de afstemming per e-mail.

Investering
De investering in Luisterkindafstemming Familie Verbond bedraagt € 85,–.

Tot slot!
Ik ben geen arts, geen psycholoog, orthopedagoog of wat dan ook. Ik verhelp ook geen ziektes of aandoeningen. Bij lichamelijke klachten adviseer ik contact op te nemen met je (huis)arts. Ik luister naar wat jullie als gezin mij te vertellen hebben. Niet meer en niet minder.

Rianne